galetes, Menxu Blog, Animacions en Flash, Jocs en Flash